Přílohy

Práci uzavírá Příloha. Obsahuje fotografie z vlastních cest do Kladska i snímky Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha, které mi byly zapůjčeny Literárním archivem Památníku národního písemnictví. Dále jsou tu ukázky rukopisů kladských Čechů a výběr z korespondence. Upozorňuji zde na přehlednou tabulku historického vývoje Kladska.

K diplomové práci přikládám přílohu na CD. Kromě toho je možné tyto přílohy prohlížet na webových stránkách na adrese http://kladsko.nazory.cz.

Tato multimediální příloha obsahuje následující oddíly:

Obsah webových stránek bude průběžně aktualizován.